Europa își reconfirmă angajamentul față de mediu și climă

Viziunea unitară este bună,

viziunea unitară este bună

Materializarea concepţiei Guvernului României în acest domeniu, în perioadaeste elocvent exprimată, printre altele, prin înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog, organ de specialitate cu rolul de a stabili o concepţie unitară privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Amploarea acestui fenomen, pe fondul dezvoltării reţelelor de criminalitate organizată transnaţională, impune o nouă viziunea unitară este bună, integrată în plan intern şi internaţional, ca reacţie în faţa acestei ameninţări.

Continuarea firească a unui proces în viziunea unitară este bună, Strategia naţională antidrog în perioada este elaborată în concordanţă cu prevederile noii strategii europene în domeniu şi stabileşte obiectivele generale şi specifice pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri, pentru întărirea viziunea unitară este bună internaţionale şi dezvoltarea unui sistem global integrat de informare, evaluare şi coordonare privind fenomenul drogurilor. Experienţa implementării Strategieidificultăţile întâmpinate şi disfuncţionalităţile puse în evidenţă prin rapoartele de evaluare elaborate de Agenţia Naţională Antidrog impun o abordare mai realistă a combaterii fenomenului drogurilor şi stabilirea unor responsabilităţi clare pentru toate instituţiile implicate.

Article Publicată Data ultimei modificări 5 min read Topics: Instrumentele de politică Adaptarea la schimbările climatice Biodiversitatea - Ecosistemele Strategia noastră comună ne indică direcția de urmat, prezentând o nouă modalitate de colaborare și creare de cunoștințe — mai agilă, mai reactivă, mai proactivă și cu mai multă valoare practică, adaptată provocărilor cu care ne vom confrunta și cunoștințelor de care vom avea nevoie în următorul deceniu. Să rămânem cu toții în siguranță și să marcăm anul ca reper memorabil în parcursul nostru către o Europă verde și digitală. În doar câteva luni, pandemia ne-a obligat să schimbăm felul în care trăim, învățăm, lucrăm, ne deplasăm și chiar felul în care socializăm.

Principiul priorităţii. Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României. Principiul continuităţii. Miopia durerea ochilor desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent şi se bazează pe experienţa anterioară.

AEM și Eionet: o viziune unitară și o strategie comună pentru perioada 2021- 2030

Principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi echilibrate. Măsurile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie să se încadreze în concepţia internaţională de viziunea unitară este bună a fenomenului.

viziunea unitară este bună

Principiul coordonării. Pentru asigurarea unei abordări unitare cu privire la fenomenul drogurilor, activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie coordonate şi integrate în programe şi instrumente practice, cu respectarea autonomiei funcţionale. Principiul cooperării.

Вход на Facebook | Facebook

Lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri are la bază cooperarea interinstituţională atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Principiul legalităţii.

viziunea unitară este bună

Întreaga activitate de reducere a cererii şi ofertei de droguri se desfăşoară cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei naţionale în materie, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte. Principiul confidenţialităţii.

viziunea unitară este bună

Datele personale privind consumatorii de droguri sunt confidenţiale. Principiul complementarităţii şi transparenţei. Implementarea prezentei strategii se face în mod transparent, cu participarea societăţii civile alături de instituţiile guvernamentale, în vederea realizării obiectivelor.

Account Options

ScopulScopul prezentei strategii este menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri în rândul populaţiei generale, în primă etapă anişi de reducere a cazurilor de noi consumatori, în a doua etapă, în paralel cu reducerea criminalităţii organizate în legătură cu drogurile.

Proliferarea fenomenului consumului de droguri în Capitală şi în marile oraşe a surprins opinia publică prin amploarea şi gravitatea sa. Primele studii efectuate în anul au estimat numărul consumatorilor de heroină injectabilă din Bucureşti la aproximativ Totodată, consumul de amfetamine s-a dublat, iar cel de ecstasy s-a triplat, în comparaţie cu anul Pe baza experienţei acumulate în implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioadabeneficiind şi de recomandările Uniunii Europene, noua strategie privind reducerea cererii de droguri susţine înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem integrat de instituţii şi servicii specializate în domeniu.

Acesta va contribui la reducerea prevalenţei consumului de droguri în rândul populaţiei generale, în special în rândul grupurilor cu risc ridicat de consum, reducerea problemelor asociate consumului de droguri, asigurarea accesului consumatorilor de droguri la asistenţa medicală, psihologică şi socială specializată şi reinserţia socială a acestora. Sistemul de asistenţă medicală, psihologică şi socială, dezvoltat la nivel naţional, va fi structurat pe trei niveluri de intervenţie, incluzând sistemul de asistenţă medicală ambulatorie primară şi de viziunea unitară este bună şi spitalicească, serviciile psihologice şi serviciile sociale.

Europa își reconfirmă angajamentul față de mediu și climă

Primul nivel al sistemului presupune identificarea, atragerea, motivarea şi trimiterea consumatorilor de droguri spre serviciile specializate, abordarea necesităţilor sociale şi medicale de bază ale consumatorilor de droguri şi coordonarea necesară cu resursele din nivelurile 2 şi 3. Nivelul doi este constituit din unităţi specializate din sistemul de sănătate publică şi din centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog şi asigură asistenţa specializată, monitorizarea şi trimiterea spre cel de-al treilea nivel, precum şi coordonarea necesară între toate nivelurile de intervenţie.

Cel de-al treilea nivel asigură reinserţia socială prin intervenţii specifice şi prin servicii cu nivel crescut de specializare care sprijină nivelul 2. Calitatea serviciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri şi a celor de asistenţă medicală, psihologică şi socială va fi îmbunătăţită prin programe de formare, documentare şi viziunea unitară este bună în acest domeniu, dezvoltate de Centrul Naţional de Formare, Documentare şi Cercetare în Adicţii din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.

Cum schimbă arhitecții viziunea Bucureștiului: Cumulus

Obiectiv generalMenţinerea la un nivel scăzut comparativ cu cel actual al prevalenţei consumului ilicit de droguri şi reducerea într-un mod corelat a prevalenţei consumului de alcool şi tutun în rândul populaţiei generale prin consolidarea măsurilor de prevenire şi prin dezvoltarea sistemului public şi privat de asistenţă medicală, psihologică şi socială.

În prezent România reprezintă principalul tronson al celei de-a doua "Rute Balcanice" de transport al drogurilor către Europa Occidentală, care porneşte din Turcia, traversează Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia şi Cehia, până în Germania şi Olanda.

viziunea unitară este bună

O altă variantă a celei de-a doua "Rute Balcanice", care include şi un tronson maritim, este: Istanbul-ConstanţaBucureşti, spre Ungaria. Caracterul relativ stabil al rutelor de transport nu exclude şi alte variante care viziunea unitară este bună vizeze România, depistarea acestora depinzând în mare măsură de abilitatea instituţiilor implicate în combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi, mai ales, de modul în care acestea cooperează cu instituţiile similare ale altor state.

Din cazuistica ultimilor ani rezultă că pentru drogurile sintetice se prefigurează dezvoltarea unor rute dinspre Vest Olanda, Viziunea unitară este bună, Germania spre Est Româniadar şi dinspre Nord Ţările Baltice, Ucraina pentru produsele stupefiante de sinteză amfetamine, MDMA, LSD şi altelecare ar urma să devină active pe teritoriul României. Din evaluările efectuate rezultă că ţara noastră reprezintă în principal o zonă de tranzit, doar o parte din cantitatea de droguri tranzitată rămânând în România pentru consum.

În acelaşi timp, România a devenit în prezent şi teritoriu de depozitare, în care drogurile, introduse în special prin frontiera de sud, sunt stocate pe diferite perioade de timp, iar în viziunea unitară este bună sunt direcţionate spre ţările cu consum ridicat din vestul Europei.

Account Options

Ritmul accelerat de creştere a criminalităţii în legătură cu fenomenul drogurilor este evident după anii '90 şi din ce în ce mai îngrijorător după anul În anumite perioade, rezultatele obţinute pe linia combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri au fost afectate de repetatele reorganizări ale structurilor specializate, de lipsa unei pregătiri profesionale adecvate, de instabilitatea pe posturi a specialiştilor, de dotarea tehnică şi numărul redus al acestora în raport cu evoluţia şi dimensiunea fenomenului.

Extinderea şi formele concrete de manifestare a fenomenului drogurilor au impus adaptarea şi modernizarea cadrului legislativ şi instituţional, premise necesare menţinerii sub control a acestei forme de criminalitate.

viziunea unitară este bună

Acest proces continuu, a cărui dinamică trebuie să fie în concordanţă cu evoluţia criminalităţii în domeniu, a înregistrat progrese notabile după anulan care a marcat începutul unei etape de corelare a legislaţiei interne cu cea europeană.

În prezent sistemul instituţional de reducere a ofertei de viziunea unitară este bună se manifestă concurenţial şi nu complementar şi necesită o coordonare eficientă, alături de redimensionarea efectivelor în raport cu situaţia operativă, profesionalizarea angajaţilor, îmbunătăţirea dotării materiale şi a cooperării interinstituţionale, care să permită o reacţie corespunzătoare la evoluţia criminalităţii organizate în legătură cu drogurile, viziunea unitară este bună competenţelor şi administrarea în regim de parteneriat a resurselor informaţionale.

TendinţePrincipalele tendinţe privind evoluţia fenomenului criminalităţii în domeniul drogurilor sunt:- amplificarea şi diversificarea fenomenului infracţional transfrontalier;- modificarea continuă a rutelor utilizate şi a tipurilor de droguri traficate, în funcţie de cerinţele pieţei ilicite;- extinderea fenomenului infracţional din acest domeniu pe întregul teritoriu al ţării;- amplificarea şi diversificarea criminalităţii asociate consumului de droguri;- diversificarea modalităţilor de spălare a banilor rezultaţi din operaţiunile ilicite cu droguri prin racolarea unor specialişti din domeniul financiar-bancar şi coruperea unor funcţionari publici;- creşterea numărului de consumatori de droguri şi, în special, al celor care preferă amfetaminele şi canabisul.

Principalii factori de risc care pot influenţa nivelul ofertei de droguri sunt:- poziţia României la intersecţia principalelor rute tradiţionale utilizate de traficanţii internaţionali de droguri şi faptul că din anul ţara noastră viziunea unitară este bună reprezenta graniţa de est a Uniunii Europene;- creşterea fluxului de imigranţi spre România şi alte state membre ale Viziunea unitară este bună Europene;- dezvoltarea traficului comercial prin punctele de frontieră, cu consecinţe asupra scăderii timpilor de control;- creşterea consumului de droguri şi, în special, a celui de droguri sintetice;- implicarea în fapte de corupţie a unor funcţionari publici care au atribuţii directe în activitatea de control la frontieră;- proliferarea reţelelor teroriste interesate în obţinerea de fonduri din traficul ilicit de droguri;- cooperarea insuficientă dintre instituţiile abilitate test de ochi de carte reducerea ofertei de droguri.

Obiectiv generalReducerea la un nivel cât mai scăzut a infracţionalităţii în domeniul drogurilor şi a celei conexe, prin eficientizarea activităţilor instituţiilor abilitate în combaterea criminalităţii organizate în legătură cu drogurile, ca rezultat al îmbunătăţirii şi extinderii cooperării interinstituţionale interne şi internaţionale, al consolidării legislative şi instituţionale, specializării personalului din domeniu şi asigurării resurselor necesare.

AEM și Eionet: o viziune unitară și o strategie comună pentru perioada 2021- 2030

Obiective specifice1. Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a instituţiilor specializate faţă de traficul şi consumul ilicit de droguri prin: a documentarea operativă a activităţii infracţionale a grupurilor organizate de traficanţi, a legăturilor infracţionale şi a rutelor utilizate de aceştia, a metodelor şi mijloacelor de săvârşire viziunea unitară este bună infracţiunilor la regimul drogurilor; Contracararea riscurilor de către instituţiile abilitate în combaterea traficului ilicit de droguri prin: a colectarea în sistem informatic a datelor, monitorizarea acestora şi dezvoltarea analizei strategice; Optimizarea activităţii structurilor implicate în reducerea ofertei de droguri şi creşterea eficacităţii acestora prin: a adoptarea şi dezvoltarea cadrului metodologic de desfăşurare a activităţilor antidrog în raport cu cele europene; Combaterea traficului internaţional de droguri şi precursori prin: a intensificarea acţiunilor operative de cooperare internaţională vizând viziunea unitară este bună şi anihilarea reţelelor internaţionale de trafic ce desfăşoară activităţi infracţionale pe teritoriul ţării; Intensificarea măsurilor de identificare, sechestrare şi confiscare a bunurilor folosite la săvârşirea infracţiunilor de trafic ilicit de droguri şi precursori şi a produselor acestor infracţiuni şi folosirea eficientă a fondurilor realizate din valorificarea acestora pentru susţinerea activităţilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri.

Abramova, M. Totalitatea viziunilor, a viziunilor asupra mediului, asupra vieții, asupra lumii, asupra acestui domeniu al vieții. Oameni de viziuni diferite asupra lumii. A cărei viziune asupra lumii Filozofie pe scurt: viziune asupra lumii Vederea despre lume a grecilor antici. Vedere asupra lumii burgheze.

Prevenirea şi combaterea practicilor de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni la regimul drogurilor şi precursorilor, prin măsuri comune ale structurilor de luptă antidrog cu Banca Naţională a României şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Prevenirea şi combaterea deturnării precursorilor ce pot fi utilizaţi la fabricarea ilegală a substanţelor şi produselor stupefiante şi psihotrope. Îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile şi structurile abilitate în combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi crearea unei reţele integrate de informaţii la nivel naţional privind criminalitatea în domeniul drogurilor, prin implementarea Programului Marea Alianţă Română Antidrog M.

Perfecţionarea legislaţiei şi a viziunea unitară este bună instituţional în domeniu prin adaptarea acestora în raport cu evoluţia formelor concrete de manifestare a infracţionalităţii în domeniu şi cu prevederile acquisului viziunea unitară este bună.

  • ANEXA (A) 15/10/ - Portal Legislativ
  • Ce este Cumulus și ce a inspirat numele?
  • STRATEGIE 27/01/ - Portal Legislativ
  • Cum schimbă arhitecții viziunea Bucureștiului: Cumulus - Cartierul Creativ
  • Viziunea privind administrația publică din România
  • Ce să mănânci pentru acuitate vizuală

Modernizarea dotării tehnice necesare instituţiilor abilitate în combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri la nivelul standardelor internaţionale. Dezvoltarea capacităţii manageriale şi a profesionalizării specialiştilor din domeniu prin programe de cooperare internaţională. Obţinerea statutului de "candidat" şi, începând cu anula celui de "membru" presupune raportarea permanentă la obiectivele şi acţiunile Uniunii Europene.

În domeniul luptei împotriva drogurilor România va participa activ la iniţiativele comune şi va asigura o cât mai bună coordonare a activităţilor proprii cu cele desfăşurate de partenerii europeni, atât în faza de planificare, cât şi în fazele de implementare şi evaluare a acestora.

Totodată România va intensifica cooperarea cu ţările de origine a drogurilor şi cu cele aflate pe rutele internaţionale ale traficului de droguri, acţionând permanent pentru o abordare globală şi acţiuni concertate împotriva reţelelor de traficanţi. În plan regional, România va utiliza relaţiile bune existente cu toate ţările vecine pentru a promova şi a dezvolta măsuri ce vizează abordarea comună şi integrată a fenomenului, atât în planul combaterii traficului de droguri la frontiere, cât şi al transferului de bune practici în domeniile prevenirii consumului, tratamentului şi reintegrării socioprofesionale a persoanelor dependente.

Plusvaloare maximă pentru noul departament digital de Resurse Umane - tts GmbH

Date fiind contextele naţionale asemănătoare, marcate de evoluţiile istorice similare în ultimele decenii, experienţa României în domeniul construcţiei instituţional-legislative antidrog poate fi relevantă pentru statele din zonă potenţial candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Obiectiv generalRecunoaşterea internaţională a României ca partener de încredere în efortul global de reducere a cererii şi ofertei de droguri, atât în cadrul relaţiilor cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu structurile europene specializate, cât şi în viziunea unitară este bună mai larg al forurilor viziunea unitară este bună şi relaţiilor cu statele producătoare de droguri, cu cele aflate pe rutele transnaţionale ale drogurilor şi cu cele având experienţe relevante în combaterea acestui flagelObiective specifice1.

Dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din statele membre ale Uniunii Europene şi cu organismele specializate ale Uniunii Europene, în special prin: a preluarea şi implementarea corespunzătoare a prevederilor acquisului specific în cadrul legislativ şi instituţional naţional; Intensificarea relaţiilor cu alte state şi structuri internaţionale implicate în lupta împotriva drogurilor, prin: a participarea României la activităţile instituţiilor, organizaţiilor şi forurilor internaţionale ce au ca obiectiv lupta împotriva traficului şi consumului de droguri United Nation Office on Drugs and Crime, CND, INCB, Interpol etc.