Viziune poli de bună calitate

Conținutul

    Misiunea Departamentului Tehnologia Materialelor şi Sudare se desfăşoară în două planuri Misiunea didactică care este orientată în principal: — în a oferi educaţie academică în toate ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat — în a oferi educaţie continuă prin programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi programe de studii de conversie profesională — spre formare de specialişti competenţi şi performanţi în domeniul Inginerie industrială capabili să se integreze rapid în orice medii social-economice, în ţară şi în străinătate Misiunea ştiinţifică care este în concordanţă cu domeniul în care se desfăşoară studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat, continuînd direcţiile de cercetare ale catedrei Tehnologia Materialelor şi Sudare şi se încadrează în misiunea de cercetare a facultăţii şi universităţii.

    Misiunea ştiinţifică este aceea de a oferi: — cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă — transfer tehnologic înspre mediul economic industrial.

    viziune poli de bună calitate