REACH | Date privind substanţele > Indentificarea substanţelor

Tipuri de substante, CLASIFICARE

Conținutul

  Am 20 de ani și viziune 5

  Aceste molecule trebuie să formeze o gamă de greutate moleculară, în mijlocul căreia diferenţele de greutate moleculară sunt esenţial atribuite diferenţei în numărul de unităţi monomere. În sensul prezentei definiţii, prin unitate monomeră se tipuri de substante forma reacţionată a unui monomer într-un polimer; plasare pe piaţă - punerea la dispoziţie terţilor, inclusiv importul pe teritoriul României care e considerat plasare pe piaţă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă; IESCE - inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţă.

  vedere încețoșată ochiul drept

  Acest inventar conţine lista definitivă cuprinzând toate substanţele considerate că se aflau pe piaţa comunitară la data de 18 septembrie În cazul în care substanţa nu este clar specificată, se va utiliza o denumire recunoscută internaţional; numele şi adresa completă, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de plasarea pe piaţă a substanţei sau preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul; simbolurile referitoare la pericol şi, tipuri de substante este cazul, indicaţii despre pericolele rezultate din folosirea substanţei; fraze-tip specifice utilizării substanţelor periculoase, referitoare la riscurile care pot apărea la utilizarea substanţei periculoase fraze Tipuri de substante ; fraze-tip indicând recomandări referitoare la prudenţa cu care trebuie utilizată substanţa periculoasă fraze S ; atribuirea numărului Comunităţii Economice Europene din IESCE, dacă acesta este alocat.

  Această fişă trebuie să conţină toate informaţiile reale disponibile, necesare pentru a asigura protecţia omului şi a mediului înconjurător.

  miopie de antrenament

  Ulterior producătorul, importatorul sau distribuitorul trebuie să aducă la cunoştinţă destinatarului fişei tehnice de securitate orice informaţii noi de care acesta a luat cunoştinţă.