Uploaded by

Jaspers psihologie viziune despre lume

Viziunea umană trei

Trezirea se realizează în cercetarea, eliberată de cerinţele utilităţii, a lucrurilor, a cerului, a lumii. Ea survine atunci când ne întrebăm: Ce sunt toate acestea? De unde provin? De timpuriu a fost interesat de filosofie, dar a ales să studieze dreptul la universitate, ca să continue o tradiție de familie.

viziunea 6-7 ceea ce înseamnă tratamentul spa al vederii

Curând și-a dat seama că nu aceasta era materia sa favorită, astfel încât in a început să studieze medicina. Jaspers a absolvit Facultatea de Medicină în și a inceput să lucreze la spitalul de psihiatrie în Heidelberg unde și Emil Kraepelin lucrase cu câțiva ani înainte.

Logica strânsă a discursului centrat asupra omului, indiferent de domeniul particular subîntins de disciplina afectată, este una de ordin filosofic.

Cu toate acestea, Jaspers era nemulțumit de modul în care comunitatea medicală din vremea să privea studiul bolii mentale și și-a pus în gând să modifice complet câmpul teoretic al psihiatriei.

În Jaspers a câștigat un post temporar de profesor la universitatea din Heidelberg.

KARL JASPERS: VIZIUNEA FILOSOFICĂ A UNUI PSIHOPATOLOG DE GENIU

Postul a devenit apoi definitiv și Jaspers nu a mai revenit la practica clinică, ci a rămas la catedra. Jaspers face o netă distincţie între psihologia explicativă o stare psihică sau anumite tulburări psihice pot fi explicate atunci când se descoperă cauzele psihice sau fiziologice şi psihologia comprehensivă comportamentul unui subiect este înţeles atunci când se stabileşte o legătură între procesele lui psihice şi anumite motive.

La vârsta de 40 de ani, Jaspers și-a îndreptat atenția dinspre psihologie spre filozofie, dezvoltând și amplificând jaspers psihologie viziune despre lume pe care doar le schițase în studiile lui psihiatrice. A devenit, în foarte scurt timp, unul dintre cei mai mari filosofi contemporani — foarte respectat, atât în Germania, cât și în întreaga Europă.

Întâlnim astfel la Jaspers mai multe concepte: condiţie umană, lume, subiect gânditor, libertate şi transcendenţă, care împreună cu existenţa, adevărul, fiinţa, timpul, limbajul şi comunicarea ne dau însăşi coloana vertebrală a gândirii jasperiene. Studiile exprimă, într-un mod concis şi esenţial, liniile călăuzitoare ale creaţiei filosofice. Lucrarea sa Psihologia concepţiilor despre lumecare i-a consacrat numele şi în psihologie, şi în filosofie, este considerată prima publicaţie mare care a marcat începutul acestui influent curent filosofic din sec.

Prima capodoperă a lui M. Heidegger, Sein und Zeit Fiinţă şi Timpva apare 8 ani mai târziu. Într-un cuvânt, existenţa este pentru acest 1 filosof umanist înainte de toate şi mai presus de toate existenţă umană, iar chintesenţa acestei existenţe este anume comunicarea interindividuală, interpersonală.

Jaspers în filosofia sa a comunicării a depăşit limitele egocentrismului romantic şi postromantic fără să renunţe însă la contribuţiile epocale ale egologiei romantice pe care a reaşezat-o pe o temelie filosofică nouă — existenţialistă. Pentru Jaspers omul este, ca şi pentru romantici, un Eu, o personalitate individuală unică, neînlocuibilă, dar comunicarea omului Eu cu semenul său Tu nu este pentru el cum să vă strângeți ochii o sferă în care Eu se cunoaşte pe sine sau se afirmă pe sine în raport cu Altul.

Manifestându-se ca o interacţiune dintre două sau mai multe voinţe şi conştiinţe individuale, comunicarea este în esenţa ei o comunicare între două sau mai multe existenţe individuale, adică ea îşi are rădăcinile împlântate adânc în structura existenţială a fiinţei umane.

Dacă Heidegger pleacă de la Fiinţă Sein spre existenţă, care este pentru el Dasein literalmente: Aici-Fiinţă sau: Fiinţă-în-deschidere, Fiinţă-ajunsă-în-prezenţă etc. Jaspers în Raţiune şi existenţă. De aceea în comunicarea interindividuală, și nu în ontologia fundamentală a Fiinţei, ca la Heidegger, Jaspers caută cheia la problema, a modului în care adevărul general ideea se îmbină cu forma individuală a existenţei umane, fără a fi sacrificat nici adevărul obiectiv şi universal, nici forma subiectivă în care el este cunoscut şi trăit.

În Raţiune şi existenţă, în volumul Testați-vă vederea pentru orbirea culorii existenţei din Filosofia în 3 volume, Situaţia spirituală a epocii ş.

El a distins şi definit jaspers psihologie viziune despre lume tipuri sau, mai jaspers psihologie viziune despre lume, 4 niveluri principale de comunicare prin care se realizează 4 moduri de existenţă, convieţuire umană. Primul tip se produce la nivelul Dasein-ului.

care medicament pentru vedere este mai bun pentru a vă menține vederea ascuțită

Aici apare prima opoziţie în structura stratificată a ego-ului. În această sciziune K. La nivelul spiritului Eu coincide cu raţiunea generatoare de idei, practice şi teoretice. Acest al patrulea tip de comunicare—existenţială — nu este pur şi simplu suprapus celor anterioare, nici nu li se substituie, cum i-a reproşat Heidegger fostului său coleg şi prieten.

Individul nemulţumit de momentele negative ale vieţii sociale care îi strâmtorează libertatea poate fi cuprins de dorinţa de a se izola, dar el nu se poate refugia din fiinţa sa umană, de aceea tocmai în însingurarea sa el devine conştient de adevărul că libertatea nu este un lucru pe care îl poţi lua cu tine. Teoria comunicării existenţiale este în esenţă o teorie a comunicării prin dialog.

Jaspers vs Heidegger Anatol Gavrilov Subtextul filosofico-estetic al conceptului bahtinian de dialog II Contribuţia filosofiei dialogului la teoria comunicării afirmă că aproape toate trăsăturile distinctive ale comunicării existenţionale le vom regăsi, într-o formă specifică estetică-literară, în conceptul bahtinian de dialog. Jaspers şi Heidegger, deşi aparţin aceluiaşi curent filosofic — existenţialismul, reprezintă două tipuri diferite de viziune a lumii.

Lumea lui Heidegger ,e tăcerea monumentală a piramidelor egiptene; … e aflarea mută a omului faţă în faţă cu Fiinţa, … ascultarea ei atentă până la uitarea lui de sine.

Karl Jaspers Referat

Lumea lui Jaspers e cu totul alta. Pentru a înţelege mai bine acest demers teoretic, trebuie să facem, pe urmele aceluiaşi Karl Jaspers, distincţia dintre început şi origine, pentru că noi, de cele mai multe ori, considerăm că cele două cuvinte sunt sinonime.

Articole din ediţiile anterioare Dicționar ortografic OUTLOOK - un sistem de opinii despre lume și locul omului, societății și omenirii în ea, asupra atitudinii unei persoane față de lume și de sine, precum și pozițiile de viață de bază ale oamenilor care corespund acestor puncte de vedere, idealurile lor, principiile de activitate, orientările valorice Enciclopedia filosofică viziune asupra lumii - un sistem de opinii asupra lumii obiective și a locului unei persoane, asupra atitudinii unei persoane față de realitatea care o înconjoară și de sine, precum și pozițiile de viață de bază ale oamenilor, credințele, idealurile, principiile cunoașterii și Enciclopedie psihologică mare viziune asupra lumii - Vezi opinia Dicționar de sinonime ruse și expresii similare. Abramova, M. Totalitatea viziunilor, a viziunilor asupra mediului, asupra vieții, asupra lumii, asupra acestui domeniu al vieții. Istoria psihoterapiei 4 Oameni de viziuni diferite asupra lumii.

Nimic nu i se mai poate adăuga pentru că 1 Bahtin, M. Univers, 2 Trăușan-Matu, Șt. Trăușan-Matu ed. Würtz Bruno. Problematica omului în filosofia lui Karl Jaspers. Ea îşi este suficientă sieşi şi, de jaspers psihologie viziune despre lume, în orice moment al timpului, ea ne apare întreagă şi nealterată de nici un fel de contextualizări.

Începutul reprezintă modul de a fi în lume al originii, semnul ei istoric de existenţă. Aşadar originea filosofiei trebuie plasată în structurile intime ale omului ca om, în vreme ce începutul filosofiei trebuie să-l vedem, în spaţiul cultural european cel puţin, ca datând din sec. Istorita filosofiei incepe cu primele gânduri filosofice care își află jaspers psihologie viziune despre lume în mitologie, cu deosebire în cea greacă.

Miturile încercau să dea răspunsuri și explicații cauzale unor lucruri și fenomene naturale încă neclare, cutremur, fulger etc.

Primele texte filozofice au apărut în India, în filosofia hindusa î. Aceste cărți au jaspers psihologie viziune despre lume mai întâi religioase, descriind moduri și ritualuri specifice credinței.

Curentele clasice filozofice au apărut pe la î. VI-XVI care pune capăt Antichității, marcând într- un mod inedit, printr-o puternică amprentă neoplatonică și creștină, reprezentarea și structurile de reflecție asupra lumii. XIX, care dezvoltă studiul filosofiei lui Hegel și postkantianismului, care marchează apariția unor noi premise filozofice: pozitivismul, existențialismul, materialismul senzualist, realismul idealist și filozofia vieții, circumscrisă foarte larg începând cu secolul XIX până în zilele noastre.

Este limpede că starea de stupefacţie în faţa lumii nu are un caracter istoric şi că ea caracterizează specia umană în general. Prin urmare, sursa către filosofare, sau ceea ce este acelaşi lucru, originea filosofiei, se află în cele mai profunde structuri ale omului uimire, dorinţa de a cunoaşte numai de dragul de a şti, îndoială, conştiinţa precarităţii fiinţei umane ş.

Karl Jaspers

Începutul filosofiei, apariţia ei în timp, indică felul în care este configurată această origine şi de aceea demersul teoretic presupus de arheologia conceptuală, despre care vorbeam, trebuie să investigheze acest început. Firesc este să deschidem această cercetare cu o analiză a sensurilor cuvintelor care au intrat în compunerea termenului filosofie. Preocupările de filosofie pură se găsesc în Originile filosofiei.

Originile filosofiei este o meditaţie cu privire la actul pur al filosofării. Ulterior, spiritul filosofic este avid de certitudine. Chiar dacă m-aş îndoi de tot, nu mă pot îndoi de existenţa mea care gândeşte. În raportarea la aceste situaţii, omului i se poate revela atât nimicul, cât şi fiinţa autentică. Prin urmare, originile filosofiei se află în uimire, îndoială şi capacitatea de a face faţă situaţiilor-limită.

Totuşi, aceste trei mijloace sunt incluse în facultatea omului de a comunica şi a se raporta în mod liber la ceilalţi. Dumnezeu se dezvăluie doar indirect şi nu în afara iubirii de la om la om; certitudinea incontestabilă este doar particulară şi relativă, subordonată întregului; atitudinea stoicilor devine, în acest context, rigidă şi lipsită de conţinut.

Totodată acestea fac parte din natura ființei umane, de a fi surprins de anumite lucruri pe care nu le înțelegem, de a ne îndoi de acestea dar și de a trece prin situații limită.

Jaspers psihologie viziune despre lume, Istoria psihoterapiei (4)

Toate acestea având rezolvarea într-o comunicare autentică de la existență la existență. Prin comunicare se atinge scopul filosofului care dă sens aspectelor de perceperea a ființei, prin întrebări ce merg până la rădăcina lucrurilor Situaţiile-limită descriu un spaţiu al existenţei posibile, desemnând atât ceea ce se află dincoace de ele, în conţinuturile lumii empirice, cât şi ceea ce se află dincolo de acestea, vizând prin chiar imanenţa lor transcendenţa.

Confruntarea personală cu situaţiile-limită produce o schimbare radicală a regimului existential. Omul se găseşte de fiecare dată în situaţii determinate, aflate în schimbare, asupra cărora el însuşi poate într-o anumită măsură să intervină, modificându-le în căutarea unor prilejuri de afirmare.

care este viziunea cobailor medicamente pentru hipermetropie oculară

Dar anumite situaţii se perpetuează în esenţa lor, chiar dacă atotputernicia lor se prezintă deghizat. Numim situaţii-limită aceste situaţii fundamentale pe care le implică viaţa noastră. Cu alte cuvinte, nu le putem depăşi, nici nu le putem transforma. De pildă, omul nu poate acţiona decât aflat în situaţii determinate, chiar dacă acestea pot fi schimbate.

Jaspers distinge patru situaţii-limită: moartea, suferinţa, lupta şi culpa. CULPA Jaspers psihologie viziune despre lume Între intelectualii care s-au angajat fervent în renasterea spirituala a Germaniei în perioada de dupa razboi, Karl Jaspers pare situat cel mai bine moraliceste, el constituind pentru popor o autoritate legitima, în conditiile în care, raportat la regimul nazist, a refuzat sustinut si sistematic orice compromis spre deosebire de Heidegger, de exemplu, care a ales colaborareaa fost constant în opozitie si a suportat consecintele fara sa cedeze ori sa fuga din tara cum a procedat Thomas Mann.

Implicit, în scris, s-a tinut la distanta de cauza tiraniei. La încheierea razboiului, s-a implicat cu dedicatie sa ajute Germania în refacerea ei culturala si politica. Multi se pricep îndeosebi sa acuze, fara sa revada în prealabil propria vina, absolvindu-se în principiu de ea. În plan colectiv, populatia Germaniei traverseaza o perioada tulburatoare, derutanta.

Apare treptat idea că nu trebuie sa lasi doar pe celalalt sa acuze, sa te acuze, trebuie tu jaspers psihologie viziune despre lume sa evaluezi cu toata claritatea unde este vina, care este culpa jaspers psihologie viziune despre lume si cea colectiva, cum anume trebuie ele înfruntate si, de asemenea, cum pot fi depasite.

In the twentieth century, however, there was a high profile personality, an extraordinary cultural versatility, which was equally a bookmark for both philosophy, theology, anthropology and psychiatry: the case of Karl Jaspers. Key words: philosophy, psychiatry, specter of anthropology, psychopathological theories.

Filosoful german vorbește despre: culpa criminală care constă în fapte criminale ce pot fi probate și pe care o judecă justiția; culpa politică privitoare la acțiunile oamenilor de stat, pentru care instanța este formată din cei care au câștigat războiul dar Am miopie cum să îmbunătățesc vederea om participa si poarta un fel de vina pentru modul în care este guvernat. În situatia în care aceasta vina este dezvaluita, ea trece în grija învingatorului, lucru valabil deopotriva în politica interna si în cea externa.

Fie ca ai actionat prin alegerea ta sau ca un instrument într-o armata si pentru o autoritate, constiinta este Nu pot purta miopie o instanta care te mustra si-ti cere socoteala, întruchipata de tine, de prieteni, de cei dragi, de semeni. Ea poate fi tradusa printr-o solidaritate între oameni în virtutea faptului ca împartasesc toti o natura.

Altfel spus, fiecare om este responsabil pentru fiecare nedreptate existentă în lume, intensitatea vinei fiind tot mai mare pe măsura ce ai cunoștință de răul care vine de la unii oameni și se exercită asupra altora, pe măsura ce participi în calitate de martor direct sau de actor la practicarea nedreptății. Ești vinovat de crimele pe care nu le-ai putut împiedica, pentru care nu ai facut tot ce a fost jaspers psihologie viziune despre lume posibil sa le oprești.

Dupa al Doilea Razboi Mondial, vina germanilor se intensifica si functioneaza pe mai multe planuri. Ei sunt responsabili pentru regimul politic pe care l-au tolerat, sunt de asemenea acuzati pentru ca au sprijinit evolutia nefasta a dictaturii hitleriste, pentru ca au colaborat cu ea.