Prima Viziune

Viziune seara

viziune seara

Imagine şi viziune de Savel Stiopul Vorbind de imaginea unui film, ne referim desigur la viziunea unui film. Când nu există această viziune, cronica imaginii are a se ocupa numai de tehnică şi aceasta aparţine operatorului.

viziune seara

Viziunea aparţine însă regizorului, operatorului şi scenografului. Repetatele unghiuri voit expresive raccourci-ul exagerat de sus, ridicările de macaradetaliile neaşteptate, transfocarea violentă viziune seara de o mişcare de aparat vădit gândită a menaja nu a accentua, subliniez jocul actorilor, dând repetate compoziţii tradiţionale unite prin mişcări de aparat adesea care nu sunt necesare dramaturgic, unghiuri căutat expresive alături de unghiuri neutre, un montaj fără mesaj, totul duce la concluzia unei concepţii eclectice despre arta filmului, singura viziune regizorală fiind cea a dramaturgiei, susţinută de jocul actoricesc bine lucrat, puţin tributar teatrului, teatru de altfel de bună calitate.

Filmul dă adesea senzaţia unui teatru filmat.

2 Februarie 2020 - Seara de Tineret - Viziune 2020

Aceasta nu înseamnă că regizorul nu are uneori pe acest teren virtuozităţi de manevrare actoricească, că viziune seara denotă inspiraţie şi gust deosebit în alegerea decorului şi a tipologiei, a viziune seara, reuşind să transmită imaginea satului contemporan. În atare situaţie, când viziunea filmică e tributară teatrului, cronica imaginii se va centra asupra operatorului, acesta susţinând, când alături de regizor, când singur, partitura vizuală.

Tehnica sa este excelentă şi în locurile unde a avut posibilităţi să se desfăşoare misanscena bine condusă, cu planuri de joc viziune seara perspectivă, cu prim planuri numeroase, cu decoruri bine alese şi construite redând poezia autenticităţiiel are virtuozităţi de artist. Vom trece cu vederea cadrele de exterior de vară toridă filmate pe uliţa satului parcă în grabă şi neinspirat.

viziune seara

De asemenea, câteva portrete ale Silviei Popovicila care punerea în cadru păcătuieşte faţă de necesităţile fotogenice ale actriţei.

Vom releva imagini a căror frumuseţe ne urmăreşte. Interioare în care pătrunde lumina irizată de afară, dând farmec simplităţii decorului. Stăpânind perfect tehnica expunerii, caracterul imaginii e unitar, atât de la cadru la cadru, viziune seara şi în mişcarea de aparat.

viziune seara

El se menţine şi atunci când aparatul se opreşte pe un portret dantelat în umbre delicat dirijate şi atunci când e în plan general. Portretele sunt deosebit de frumoase. Rar beneficiază actorii de asemenea portrete în care sunt liberi în mişcare şi totuşi atât de plastic desenaţi, cu chipuri realmente cinematografice, cum au Graţiela AlbiniIlinca TomoroveanuOctavian Cotescu Aci elementele plastice ale decorului şi lumina joacă într-o concordanţă perfectă, creând din elemente simple poezie şi veridic.

viziune seara

Şi aci decupajul regizoral a oferit un bun prilej de creaţie operatoricească. De asemenea se reţine peisajul luncii în asfinţit cu imaginea întâlnirii celor doi tineri, care viziune seara în viziune seara nostalgia frumuseţii rustice. Este neîndoios că la calităţile filmului, talentul operatorului contribuie cu o viziune plastică care, chiar dacă nu izbuteşte să fie unitară, e totuşi evidentă.

Înfusesem rugată de către Fundația Kresge și de primăria orașului Detroit să mă alătur în procesul de planificare al orașului pentru a crea o viziune comună asupra viitorului său. Mă implic in acest proiect ca arhitect și ca proiectant urban, cu o carieră investită în alte orașe contestate, cum ar fi Chicago, orașul meu natal; Harlem, orașul meu actual; Washington, D. Toate aceste orașe, pentru mine, aveau încă un număr de probleme nesoluționate legate de dreptate urbană, probleme de echitate, includere și acces. Dar zâmbesc și viziune seara că am crezut că reprezenta o oarecare speranță că profesia noastră ar putea juca un rol în salvarea orașul a se recupera din criza lui severă.

Nu putem încheia fără a accentua din nou că adevărata artă cinematografică apare acolo unde viziunea filmică e opera colaborării între regizor şi operator, aşa cum o dovedesc şi cele mai inspirate secvenţe din Dragoste lungă de-o viziune seara. Numai tributul plătit altor arte, eclectismul, graba în rezolvări, au făcut ca imaginea acestui film să nu transmită o viziune ci doar viziune seara alternante cu erori şi inconsecvenţe.

Cinema nr.

Era în dimineaţa unei zile frumoase, senine, la începutul primăverii anului o mie opt sute douăzeci. Era pentru prima dată în viaţa mea când făceam o astfel de încercare, pentru că în mijlocul tuturor frământărilor mele, eu nu încercasem, încă, niciodată să mă rog cu glas tare. După ce m-am retras în locul unde plănuisem dinainte să merg, uitându-mă în jurul meu şi viziune seara singur, am îngenuncheat şi am început să înalţ dorinţele inimii mele către Dumnezeu.