Vedere în hindi

Conținutul

  vedere în hindi

  Se adresează elevilor care au început studiul limbii moderne în clasa a V-a. Programa este flexibilă, asigurând eficiența în procesul de formare a competențelor - cheie. Receptarea adecvată a elementelor lingvistice ale limbii hindi prin raportare la limba română, dar și gimnastica pentru tratamentul hipermetropiei ochilor alte limbi moderne și clasice Receptarea de mesaje orale și scrise în diverse situații de comunicare în limba hindi Producerea de mesaje orale și scrise în diverse situații de comunicare în limba hindi Comunicarea în limba hindi și transferul intercultural Competențe specifice și exemple de activități de învățare1.

  Receptarea adecvată a elementelor lingvistice ale limbii hindi prin raportare la limba română, dar și la alte limbi moderne și clasice A1. Explorarea unei varietăți de surse lingvistice asupra etimologiei unui cuvânt metode științifice experimentale, observare directă, studii de caz - rezolvări etimologice complete și complexe ale vedere în hindi.

  vedere în hindi

  Călătorii itinerare ale originii cuvintelor - recunoașterea particularităților și detaliilor privind explorarea originii unui cuvânt din surse lingvistice - realizarea unei călătorii imaginare, prin intermediul imaginilor, pentru a identifica originea unui cuvânt 1.

  Explorarea unei varietăți de surse lingvistice asupra etimologiei unui cuvânt metode științifice experimentale, observare directă, studii de caz - folosirea de mijloace moderne, stabilirea experimentală a corelației cauză - efect privind explorarea diverselor surse lingvistice și căutarea de noi cuvinte a cărei origine provine din fondul comun indo - european - formularea enunțurilor privind metoda științifică a originii cuvântului vedere în hindi baza analizei experimentale a unei situațiiproblemă de exemplu: etimologia necunoscută a unui cuvânt sau identificarea sa și în alte limbi - rezolvări etimologice complete și complexe ale cuvintelor parcurgând un traseu istorico - geografic 1.

  vedere în hindi

  Analizarea unor date și informații obținute din observare directă și indirectă în vedere în hindi estimării posibilelor asemănări - cuvinte extrase din cântece și poezii, care prezintă similarități lingvistice vedere în hindi limba sanscrită și hindi, precum și cu alte limbi vorbite pe teritoriul Indiei - vizionarea unor secvențe scurte din filme de animație sau din vedere în hindi, de exemplu: Nani, teri mor Bunico, păunul tău și altele - exerciții de identificare a situațiilor relevante privind identificarea de cuvinte similare care au un element comun - clasificarea unor elemente lingvistice pe baza unor criterii comune 1.

  Identificarea vedere în hindi posibile cuvinte din limba hindi care sunt similare cu termeni pe care îi regăsim și în limba română - jocuri lingvistice - exerciții - joc de recunoaștere a denumirii respectivelor elemente lexicale animate și inanimate 1. Receptarea de mesaje orale și scrise în diverse situații de comunicare în limba hindi A1. Explorarea și identificarea unor locuri, fapte, procese și concepte definitorii care apar în diverse situații de comunicare în limba hindi - crearea și prezentarea unui album despre statele indiene, bogățiile lor etc.

  vedere în hindi

  Identificarea unor sărbători indiene - lectura despre sărbători importante indiene și încercarea de identificare în unele contexte socio-culturale - dialog scurt privind unele teme culturale indiene și care se pot identifica în teme literare, teme folclorice din cultura română și altele - realizarea unui album ilustrat cu sărbători din diferite culturi specifice unui anumit sezonpe baza mesajelor de felicitări descoperite pe diverse site- uri indiene 2.

  Identificarea unor sărbători indiene - enumerarea de sărbători indiene și identificarea similitudinilor cu tradiții românești - scrierea unui eseu despre dansul indian din statul Rajasthan - Kachhii Ghodii dansul caluluiidentificarea obiectului principal folosit.

  vedere în hindi

  Căutarea și altor dansuri populare din tradiția românească și internațională care prezintă asemănări și deosebiri cu acest dans - descoperirea de alte sărbători indiene 2. Identificarea unor sărbători indiene - enumerarea de sărbători indiene și vedere în hindi lor - lectura titlurilor unor articole despre sărbători și identificarea similitudinilor - compararea simbolurilor culturale care aparțin atât culturii indiene, cât și culturii române - exerciții de comparare-similitudini cu privire la elemente comune din tradiții, arte și meșteșuguri care provin din spațiul european și cel indian 2.

  Producerea de mesaje orale și scrise în diverse situații de comunicare în limba hindi A1.