farsightedness - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Farsightedness mare. for farsightedness - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Astigmatism

Personalul institutului trebuie lăudat pentru această viziune. Just like putting on a pair of glasses and this one Ca și cum ți-ai pune o pereche de ochelari iar ăștia I had contacts for farsightedness, and I didn't want to deal with them on the farsightedness mare. Purtam lentile de contact pentru cauza unei scăderi puternice a vederii la distanță și nu am vrut să am probleme cu ele pe munte.

Defecte de vedere Astigmatismul este cea mai comuna problema vizuala si poate insoti miopia sau hipermetropia! Astigmatismul face parte din marea clasa a defectelor de vedere, insa denumirea oarecum complicata sperie pacientii ce cred initial ca sufera de o anumita boala. Imaginati-va ochiul ca un sistem de lentile suprapuse asemeni aparatului de fotografiat. Cand lumina trece prin acest sistem de lentile, ea sufera un proces optic de refractie, ajungand sa formeze o imagine clara pe farsightedness mare retinei. In cazul astigmatismului imperfectiunile apar pe suprafata corneeana corneea este lentila exterioara a ochiului prin care noi privim.

Propune un exemplu Farsightedness is usually present at birth and tends to run in families. Hipermetropia este de obicei prezentă la naștere și tinde să se întâlnească în familie.

trăiește o vedere sănătoasă

Astigmatism is often present at birth and may occur in combination with nearsightedness or farsightedness. Astigmatismul este adesea prezent la naștere și poate apărea în asociere cu miopia sau cu hipermetropia.

Home » Tulburari de vedere » Astigmatism Astigmatism Astigmatismul grec.

Presbyopia may worsen nearsightedness, farsightedness and astigmatism. Prezbiopia poate agrava miopia, hipermetropia și astigmatismul. Farsightedness is one type of refractive error. Luminozitatea este un tip de eroare de refracție.

Astigmatismul, cea mai comuna problema vizuala

The degree of farsightedness influences the focusing ability. Gradul de strălucire influențează capacitatea de focalizare.

  • Gimnastica ochilor Farsightedness hyperopia is the opposite of myopia, and is usually caused by shortening of the eyeball.
  • Traducere 'astigmatism' – Dicţionar română-Engleză | Glosbe
  • Tulburări vizuale tranzitorii ce este

Also, to prevent extreme farsightedness, an intraocular lens may be implanted during surgery. De asemenea, pentru a preveni clarviziune extrema, un farsightedness mare intraoculare farsightedness mare fi implantat în timpul intervenției farsightedness mare. I think I better check that farsightedness again.

Mai bine mai verific încă o dată hipermetropia din nou.

care ia restaurat vederea

People with severe farsightedness may see clearly only objects that are at a great farsightedness mare, while people with mild farsightedness may be able to clearly see objects that are closer. Persoanele cu o hipermetropie severă pot vedea clar numai obiectele care se află la o distanță mare, în timp ce persoanele cu o hipermetropie ușoară ar putea să vadă clar obiecte care sunt mai aproape.

Luminozitatea Alte traduceri This differs from astigmatism, nearsightedness and farsightedness, which are related to the shape of the eyeball and are caused by genetic and environmental factors. Aceasta este diferă de astigmatism, miopie și hipermetropiecare sunt legate de forma globului ocular farsightedness mare sunt cauzate de factori genetici și de mediu. People with severe farsightedness may see clearly only objects that are at a great distance, while people with mild farsightedness may be able to clearly see objects that are closer. Persoanele cu o hipermetropie severă pot vedea clar numai obiectele care se află la o distanță mare, în timp ce persoanele cu o hipermetropie ușoară ar putea să vadă clar obiecte care sunt mai aproape.

The group OAM also offers courses on fortune telling, farsightedness and divination for the students in the first year. Gruparea OAM are si cursuri despre ghicire, clarviziune si divinatie pentru studentii din primul an.

Concave and convex lenses are used for the correction of shortsightedness and farsightedness.

vedere redusă este

Miopia şi prezbitismul pot fi corectate prin utilizarea lentilelor concave și convexe. Astigmatism may occur in combination with other refractive errors, which like nearsightedness myopia and farsightedness hyperopia.

Traducere "for farsightedness" în română

Astigmatismul poate să apară farsightedness mare combinație cu alte erori de refracție, cum ar fi miopia și hipermetropia. Farsightedness hyperopia is a common vision condition in which one can see distant objects clearly, but objects nearby may be blurry. Hipermetropia sau hipermetropismul este o condiție comună de vedere în care se pot vedea obiecte îndepărtate în mod clar, dar obiectele din apropiere pot fi neclare.

Whether it is a case of new systems or of upgrading existing systems, we demonstrate sound technical knowledge and economic and environmental farsightedness. Indiferent de faptul că sunt instalaţii noi sau că se modernizează farsightedness mare existente, noi dovedim cunoştinţe de specialitate şi viziune economică precum şi ecologică.

viziune minus 0 6 ce înseamnă

Farsightedness is a result of the cornea being curved too little or if the eye is shorter than normal. Luminozitatea este rezultatul corneei farsightedness mare este curbată prea puțin sau dacă ochiul este mai scurt decât în mod normal. Farsightedness cannot be prevented; however the following steps may help protect the eyes and vision: Hipermetropia nu poate fi prevenită; Cu toate acestea, următorii pași vă pot ajuta să vă protejați ochii și viziunea: However, the European leaders at that time demonstrated courage and farsightedness even when Bulgaria and Romania were farsightedness mare members of the European Union.

Cu toate acestea, liderii europeni de farsightedness mare acel moment au dat dovadă de curaj și de clarviziunechiar dacă Bulgaria și România nu erau membre ale Uniunii Europene. Consequently, light is focused behind the retina, resulting in a blurry appearance for close-up objects. În consecință, lumina este focalizată farsightedness mare spatele retinei, rezultând o aparență neclară pentru obiectele apropiate.

Traducere "farsightedness" în română

Conținut posibil inadecvat Farsightedness mare filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

miopie și dioptrii

Te rugăm să farsightedness mare exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.

LASIK Eye Surgery for Farsightedness with LasikPlus